بسم تعالی

تحریف قران در اینترنت چگونه با آیه ( انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ) سازگار است؟

تحریف در لغت از ریشه (حرف) به معنای کناره، جانب واطراف یک چیز گرفته شده وتحریف چیزی کنار زدن وکج کردن آن از جایگاه اصلی خودو به سوی دیگر بردن است .

تحریف دراصطلاح قرآن شناسی دارای اقسامی است از جمله :

1-تحریف با تعویض کلمات ، یعنی کلمه ای برداشته وکلمه ای دیگر جایگزین آن شود .

2- تحریف به زیاده ، یعنی افزودن کلمه یا جمله ای به آیات قرآن .

3- تحریف به نقیصه ، یعنی ساقطکردن کلماتی از قران ویا اعتقاد به اینکه کلمه ، آیه یا سورهای از قران کریم ساقط شده است .

هیچ یک از این اقسام ، به ساحت قران کریم راه ندارد. اساسا تحریف کتاب آسمانی ، بدین معنا است که این تغییرات به گونه ای انجام پذیرد که دیگر کلام الهی ، به درستی شناخته نشود واز دسترس بشر خارج گرددویا چیزی به عنوان کلام خدا شناخته شود که سخن او نیست .در مقابل مصونیت قران از تحریف ، به معنای ( ماندگاری) متن اصلی قرآن وآشنایی با ان در میان مردم است .به گونه ای که هیچگاه مسلمانان ودیگر جوامع بشری فاز شناخت ودسترسی به متن اصلی آن محروم نشده وکلام خدا را از غیر آن با وضوح وآشنایی کامل تمییز خواهند داد.

این به معنای آن نیست که بد خواهان از تغییر وتصرف در الفاظ قران ، به هر شکل ناتوانند .بلکه خیانت بدخواهان به نتیجه نمی رسد وبرای مسلمانان شناخته شده وخنثی است .تحریف قرآن در اینترنت نیز از این قاعده مستثنا نیست وخیانت آنان برای عموم آشکار می شود وهیچگاه نمی توانند با این گونه ترفند ها ،متن اصلی قرآن را تغییر دهند.

به طور کلی در رابطه با تحریف ناپذیری قرآن ، دلایل متعددی اقامه شده است که از جمله انه (گواهی تاریخ ) است. پژوهش های تاریخی ومقایسه بین قرآنهای موجود وقرآن های صدر اسلام ،نشان می دهد که حتی یک کلمه از این کتاب الهی کم وزیاد نشده است .

سر این مسئله آن است که قرآن ، از روز نخست مورد عنایت همگان بوده است .

پیامبر اکرم (ص) همواره محافظ قرآن بوده ودستور حفظ، ثبت وضبط آن را داده می داد. لذا از زمان آن حضرت مسئله حفظ قرآن ، رواج گسترده ای یافت وعده بی شماری به عنوان (حافظان قرآن )به ثبت وضبطونشرنسخه های متعدد قرآن همت گماشته وهمراه با توده های مسلمان ،آنی از کتاب آسمانی غافل نبوده اند .دانشمندان اسلامی نیز ذر هر بعدی از علوم ،قرآن را مرجع وسرچشمه دانش های خود دانسته ودر هر امری به آن رجوع می کردند. این مسئله نیزهمواره قرآن را در کانون توجهات قرار داده واز هر گزندی مصون داشته است.

دلایل دیگری نیز در این باب ذکر شده مانند : ضرورت تواتر قرآن ،رابطه اعجاز وتحریف ناپذیری قرآن ،ضمانت الهی و...،که میتوان به آنها هم رجوع کرد .

منبع : کتاب پرسشهاوپاسخهای دانشجویی/ج7/ص40منبع:
http://www.ketabevahy.blogfa.comداغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در یکشنبه 24 آبان 1388 توسط جمال